En rak Vänster nr 3:2017

Här kan du läsa distriktets senaste webbtidning En Rak Vänster nr 3:2017. Klicka på länken nedan så laddas den upp i PDF.

En rak vänster 3_2017_ut

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Facebook vårt ansikte utåt!

Vänsterpartiet Landstinget Sörmland, så heter vår Facebookgrupp. Gillar du den inte än så gör det gärna. Det är främst på Facebooksidan som du finner aktuella inlägg från oss. Vi får hela tiden nya följare, kom med du också!

Facebooksidan uppdateras hela tiden. Vi skriver om och delar aktuella frågor för oss i vårt politiska arbete och som rör Sörmlänningar, hälso- och sjukvård och Vänsternytt.

Följ denna länk så kommer du direkt till gruppens sida, välkommen:

https://www.facebook.com/Vänsterpartiet-Landstinget-Sörmland-609148709114051/?ref=ts&fref=ts

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny motion om HPV-vaccin och interpellation om Sprututbyte

Pressmeddelande från Vänsterpartiets landstingsgrupp Sörmland,

Gruppledare Lotta Back

Till det kommande landstingsfullmäktigemötet den 3 mars 2015 har Vänsterpartiets landstingsgrupp lämnat in två ärenden, här i kort form, hela ärendena bifogas.

– Interpellation ställd till Thomas af Bjur: Sprutor

Media rapporterade i januari om Folkhälsomyndighetens nya rapport med rekommendationer kring sprututbyte. ”Över 800 narkotikamissbrukare smittas varje år i Sverige av den allvarliga leversjukdomen hepatit C. Därför menar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport att sprututbyte bör införas i hela landet i kampen mot spridningen. (…) Den här typen av vårdinsats rekommenderas sedan länge i kampen mot bland annat hepatit C av världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet.”

Vi är medvetna om Landstinget Sörmlands positiva inställning till sprututbyte och vi vill veta hur arbetet fortskrider med frågan då vi ser den som angelägen.

Jag vill mot denna bakgrund ställa följande fråga:

  • Vad gör Landstinget Sörmland för att initiera sprututbytesverksamhet i länet?
  • Kan Landstinget Sörmland genomföra sprututbytesprojekt utan kommunernas inblandning? Hur skulle ett sådant utbyte se ut?

Lotta Back, Gruppledare

MOTION

Könsneutral vaccinering

Det är ur flera perspektiv ett jämställdhetsproblem att enbart flickor och inte pojkar erbjuds gratis HPV-vaccinering. Landstinget Sörmland arbetar för att alla ska få en god vård efter behov, oavsett sexuell läggning och kön. Att erbjuda vaccination till pojkar, hiv-bärare och män som har sex med män är ett viktigt steg i att förverkliga det. Vaccinet har visat sig skydda även mot anal-, penis- och tonsillcancer samt kondylom. Flera länder rekommenderar vaccination av pojkar och en svensk myndighetsbedömning är på gång. Har vi verkligen tid att vänta nu när kunskapen om HPV-vaccin finns?

Förslag till beslut:

  • Att de pojkar och andra personer i riskgrupper som även de vill HPV-vaccineras erbjuds detta kostnadsfritt och på liknande villkor som flickorna i länet.

 

Lotta Back, Maud Ekman, David Aronsson, Roja Mahmoudi.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet har utsett ny gruppledare

Maud Ekman har under de senaste tre åren lett Vänsterpartiets landstingsgrupp. Hon tog över efter Peter Linnstrand som hastigt avled 2011. Maud har fört fram Vänsterpolitiken på ett hedervärt sätt och partiet har under hennes ledning i opposition fått gehör för bland annat förslaget om kultur på recept och hälsosamtal.

lottaomaud9Det är med glädje vi idag kan meddela att Lotta Back utsetts till gruppledare för Vänsterpartiet Sörmlands landstingsgrupp med tillträde 20150101. Lotta Back som haft politiska uppdrag i Landstinget sedan början på 2000-talet bor i Katrineholm där hon även har verkat som partiets gruppledare i två mandatperioder.

Lotta är psykiatrisköterska och kommer att ta tjänstledigt från sitt jobb på Ätstörningsmottagningen. ”Men jag vill ha en fot kvar i verksamheten, den insynen är viktig för mig” säger Lotta. Just att känna samband mellan politik och personal är något Lotta brinner för. Hon säger att ”Oavsett partifärg måste vi politiker i Landstinget Sörmland satsa på parsonalen. Parsonalen är så viktig för att landstinget ska gå runt och utvecklas”.

Ungas psykiska ohälsa är något att som Lotta ser som viktigt att göra satsningar på. ”Självmordsstatistiken talar sitt tydliga språk. Vi kan inte blunda för att unga mår dåligt. När siffrorna visar detta så tydligt måste vi politiker ta ansvar för att utveckla vård, omsorg och inte minst förebyggande folkhälsoarbete”.

Vänsterpartiets valplattform kommer självklart ligga till grund för den politik Vänsterpartiet kommer att föra under Lotta Backs ledning. ”Det är mitt uppdrag att föra arbetet framåt. Genom vår tydliga vänsterpolitik vet folk var vi står i frågorna.”

Bilden, som föreställer Lotta Back längst fram och Maud Ekman bak i bild, är fri att publicera, Foto: Elinor Sundén.

 

Maud Ekman, nuvarande gruppledare, Mobil 0763-90 20 70

Lotta Back, vice gruppledare, blivande gruppledare, Mobil 070-718 60 66

Patrik Renfors, distriktsordförande, Mobil 070-537 91 99

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Valteknisk samverkan mellan Vänsterpartiet och S, MP, C och FP

Vänsterpartiet har efter valet fört diskussioner om samarbete i landstinget under den kommande mandatperioden med flera partier, men inte offentligt i media. De olika överläggningarna partierna emellan har nu resulterat i att en politisk ledning med S, MP, C och FP har bildats. Partikoalitionen utgör en minoritet som behöver stöd av ytterligare röster för att kunna få igenom sin budget.

Vänsterpartiet har gått till val som det självständiga socialistiska parti vi är. I vår valplattform prioriterar vi att vården ska vara nära och tillgänglig, att personalresurserna ska förstärkas och arbetsmiljön förbättras. Vi betonar också kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Efter förhandlingar har vi nu kommit överens om ett valtekniskt samarbete med de fyra koalitionspartierna. Därigenom kommer vi att vara representerade i landstingsstyrelsen som har ett övergripande ansvar samt i primärvårdsnämnden och nämnden för kultur och utbildning. Det blir en viktig plattform för oss att driva vår politik inom dessa områden.

Vi kommer också att ha möjlighet att förhandla om inflytande på de budgetförslag som fyrpartikoalitionen lägger under mandatperioden, men i övrigt fortsätter vi att arbeta i opposition som tidigare. Resultatet av budgetförhandlingarna och budgetens innehåll kommer att avgöra på vilket sätt vi kommer att stödja fyrpartikoalitionens budget.
Maud Ekman, gruppledare V
Lotta Back, vice gruppledare V
Patrik Renfors, distriktsordförande V

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Debattartikel från Vänsterpartiet: Sjukvåden är en prioriterad fråga

I den senaste undersökningen från Novus om vilka politiska frågor som väljarna i hela landet tycker är viktigast, så placeras sjukvården allra högst.

Vänsterpartiet på riksnivå riktar i årets vårbudgetmotion ett särskilt stöd till landstingen för att möjliggöra personalförstärkningar eller andra nödvändiga satsningar inom hälso- och sjukvården.

Dessutom vill Vänsterpartiet ge ett särskilt stöd till vårdcentralerna och deras arbete med långsiktiga förebyggande insatser för att göra vården mer jämlik.

Vi vill göra en särskild satsning för att stärka förlossningsvården och förbättra arbetsvillkoren för barnmorskor. Vi föreslår dessutom avgiftsfria läkemedel för barn och resurser för att utveckla missbruksvården. Totalt innebär alla våra budgetsatsningar ett tillskott till landets hälso- och sjukvård om 4,8 miljarder.

I massmedia diskuteras hälso- och sjukvården stora och ökande behov flitigt och de är väl kända hos allmänheten. Men i regeringens vårproposition minskas resurserna till vården med 575 miljoner. Trots det slår sig moderaterna för bröstet och säger att de är Sörmlands bästa sjukvårdsparti.

Socialdemokraterna beskriver sin politik för hälso- och sjukvården i en artikel i Eskilstuna-Kuriren 2 juni. Det är positivt att flera av deras förslag sammanfaller med hur Vänsterpartiet vill utveckla vården. Men vi kan konstatera att Socialdemokraterna i sin vårbudgetmotion satsar 2,8 miljarder mindre på vården än Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet står för en välfärd fri från privata vinstuttag. Skattemedlen ska värnas och vården är inte till salu! Omprioriteringar är nödvändiga för att möta den medicinska utvecklingen och kunna förverkliga en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård och skapa goda arbetsförhållanden för personalen.

Vi ser gärna ett rödgrönt samarbete i Landstinget Sörmland, men mer resurser till hälso- och sjukvården krävs för en hållbar hälso- och sjukvård.

Ulla Andersson (V)

Ekonomisk politisk talesperson

Eva Olofsson (V)

Ledamot i riksdagens socialutskott

Maud Ekman (V)

Gruppledare Landstinget Sörmland

(Publicerad i Eskilstuna-kuriren 2014 06 16)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Motion – Skydd mot TBE för barn

Sammanfattning av motionen (motionen i sin helhet finns under ”Vår politik” – ”motioner”):

Vid landstingsstyrelsens möte i maj 2013 presenterades en hälsoekonomisk analys gällande nyttan av att erbjuda för patienten kostnadsfri allmän vaccinering mot TBE i Sörmlands län. Utifrån analysen beslutades att fortsätta som tidigare med avgiftsbelagd vaccinering. Vänster-partiet lyfte då frågan om möjligheten att erbjuda avgiftsfri vaccinering för barn 1-19 år, vilket avslogs av kostnadsskäl. Vi har fortsatt att driva frågan, den finns med i vår valplattform, och nu väljer vi att gå vidare med en motion för att lyfta problematiken.

Förutom doskostnaden tas besöksavgift ut även för barn vid vaccinering mot TBE. För att upprätthålla skyddet krävs 7 sprutor för barn och unga 1-19 år. Att vaccinera hela familjen kan vara alltför dyrt för många familjer. Detta är något som personal vid vårdcentraler kan intyga. I ett av Sveriges mest drabbade områden ska det inte vara en klassfråga att kunna skydda sitt barn mot sjukdomen.

En TBE-infektion kan ge både allvarliga och bestående följder. Tillgängliga vaccin ger ett bra skydd, även för barn.  TBE-vaccin kan ges redan från 1 års ålder vilket är särskilt angeläget i områden med hög risk för TBE.

Vänsterpartiet anser det vara extra viktigt att skydda barnen som ofta leker och vistas i miljöer med mycket vegetation. Vi anser att då övrig hälso- och sjukvård för barn är avgiftsfri ska barn inte behöva betala besöksavgift vid vaccinering mot TBE.

Förslag till beslut

  • att Landstinget Sörmland erbjuder avgiftsfria besök vid vaccinering mot TBE för barn och unga 1-19 år då patienten själv bekostar vaccinet. 

 

Maud Ekman, Gruppledare Vänsterpartiet

140410

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Två nya motioner och en interpellation

Inför Landstinget Sörmlands fullmäktigemöte den 4 mars 2014 kommer Vänsterpartiet att lämna in en interpellation (Fullt i cellen) och två motioner (Miljöanpassad kosthållning och Kontakt i egen takt).  Dessa beskrivs kortfattat här och biläggs i sin helhet. Bilden som finns i pressmeddelandet är tagen av Elinor Sundén och är fri för publicering.

Motion: Miljöanpassad kosthållning

Sammanfattning av motionen (Maud Ekman & Lotta Back): Som ett miljöcertifierat landsting bör vi se över alternativ till en hög köttkonsumtion. Landstingets kosthållning har god kvalitet. Det föreslås att landstinget ska köpa egenproducerat nötkött från Sörmlands Naturbruk som idag producerar 4-4,5 ton kött per år. Egenproduktion av nötkött ger oss möjligheten att höja kvaliteten ytterligare. Idag importeras 90 % av köttbehovet. Ett hållbart samhälle kräver att vi äter mindre kött och väljer andra proteinkällor. Att vi idag anser oss ha ett behov på 11 ton kött per år betyder inte att vi måste producera 11 ton om vi går över till egenproduktion.

Förslag till beslut:

  • Att landstinget ska undersöka möjligheten att minska den totala köttkonsumtionen inom verksamheterna – utan att dra ner på antalet serverade måltider.
  • Att landstinget ska se över fördelningen mellan proteinkällorna som serveras inom landstingets kosthållning – för att minska miljöpåverkan.två kor

 

 

 

 

 

Motion: Kontakt i egen takt

Sammanfattning av motionen (Maud Ekman): Behovet av att kommunicera finns bland patienter på våra sjukhus. I den slutna miljö som ett sjukhus kan upplevas vara, innebär kontakt med världen utanför stimulans och ökad livskvalitet. Tillgången till kultur på internet och kontakt med omgivningen kan vara extra viktigt ur barnperspektiv. Vi föreslår att uppkoppling erbjuds på landstingets sjukhus via ett trådlöst nätverk. De patienter som inte har egen utrustning borde kunna få låna via sjukhusbiblioteken. Den som inte vill eller orkar med detta kan naturligtvis, precis som utanför vården, avstå.

Förslag till beslut:

  • Att patienter på länets sjukhus får tillgång till Internet via trådlöst nätverk

Interpellation: Fullt i cellen

Sammanfattning av Interpellationen (Maud Ekman): Med hänvisning till en artikel i Dagens Medicin (140129) om problem i samband med tillnyktring av omhändertagna personer hos polisen och en debattartikel skriven av Folkhälsominister Maria Larsson m.fl. (131203) där vi läser att: ”Regeringen satsar 35 miljoner kronor årligen för att stimulera landstingen att utveckla tillnyktringsenheter” ställer vi följande frågor i en interpellation till Thomas af Bjur:

  • Hur ser vårt landstings överenskommelse med polismyndigheten ut kring omhändertagande av berusade personer och tillnyktring? Vilka utvecklingsbehov ser du att det finns?
  • Har landstinget tilldelats någon del av de 35 miljonerna från regeringen och hur arbetar man i så fall med att åstadkomma syftet med det ekonomiska tillskottet?
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SD-politiker är rasister och näthatare

En researchgrupp på tidningen Expressen har gjort en viktig insats för demokratin i Sverige genom sina avslöjanden tidigare i veckan. De har lyckats spåra flera aktiva SD-politiker som döljer sig bakom pseudonymer på några rasistiska nätsajter, till exempel Avpixlat. Användarkonton har kopplats till specifika mailadresser som sedan har körts mot olika register. Därigenom har personerna bakom de anonyma inläggen kunnat identifieras. Men det är inte bara på dessa sajter som anonyma hatinlägg förekommer – även på SVT Debatt har över hälften kommentarerna skrivits av samma anonyma Avpixlat-skribenter.

Bland de SD-politiker som har avslöjats finns Bertil Malmberg som är vice ordförande för SD i Sörmland. Sörmlands Nyheter har uppmärksammat detta och intervjuat partiföreträdare för SD som framfört att de åsikter som skrivits av Malmberg på Avpixlat är hans personliga och inte representativa för partiet. Detta förhållningssätt är något som partiföreträdare för samtliga andra partier i Sörmland tydligt tar avstånd ifrån i en intervju. Vi framför alla på olika sätt att vi som förtroendevalda alltid måste stå tillsvars för våra åsikter oavsett när och var vi uttalar oss. Man är politiker dygnet runt.
Att föra fram åsikter anonymt är inte försvarbart att göra som förtroendevald. Förr eller senare avslöjas vem som står bakom. Men vi som har lyssnat till Bertil Malmbergs inlägg i landstings-fullmäktige är inte förvånade över hans åsikter. Han har även där gjort uttalanden som övriga partier tagit tydligt avstånd från.

Jag hoppas att dessa avslöjanden om aktiva SD-politiker som dolt sig bakom en mängd oacceptabla anonyma uttalanden nu ska öppna ögonen på läsare och medborgare inför det kommande valåret. Låt oss se till att ideologier och åsikter blir tydliga i debatten!

Maud Ekman

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En rak Vänster

enrakvanster_4_2013_Framsida

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets fjärde nummer av distriktets webbtidning ”En rak Vänster” finner ni här:

enrakvanster_4_2013_UT

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar