Landstingsgruppen

Maud Ekman ny gruppledare för Vänstern i landstinget

  
Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Sörmland utsåg redan för drygt en vecka sen Maud Ekman från Eskilstuna till ny gruppledare efter Peter Linnstrand, som hastigt avled i början av mars.

  
Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Sörmland utsåg redan för drygt en vecka sen Maud Ekman från Eskilstuna till ny gruppledare efter Peter Linnstrand, som hastigt avled i början av mars.

Landstingsfullmäktige för Landstinget i Sörmland bekräftade valet på sitt möte igår i sitt fastställande av arvodet för uppdraget.

Maud är ingalunda ny i sammanhanget. Hon omvaldes till uppdraget som vice gruppledare efter valet till nytt landstingsfullmäktige och är dessutom ersättare i nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Till dessa uppdrag kan hon nu också foga landstings- och regionstyrelsen.

Maud är också djupt engagerad i kommunpolitiken i hemstaden Eskilstuna, där hon bl a är ledamot av stadsbyggnadsnämnden. Även en rad föreningsuppdrag vid sidan av politiken gör anspråk på hennes tid, liksom avkopplingen på kolonilotten.

Kopiera länk