Uncategorized

Finns det förutfattade meningar om människor med funktionsnedsättningar som arbetskraft?

Kaisa Komulainen-Nilsson, Vänsterns representant i Habiliterings- &  Hjälpmedelsnämnden i Landstinget Sörmland skriver på Katrineholms-Kurirens debattsida idag:

”Arbetslösheten sjunker. Arbetsmarknaden blir bättre och bättre, men inte för alla. Ibland oss finns det människor som har funktionsnedsättningar, medfödda eller så kallade förvärvade genom sjukdomar eller olyckor.

Staten satsar genom arbetsförmedlingen miljoner i en lång rad arbetsmarknadspolitiska program för att kunna ge stöd både till arbetsgivare och dem som ska anställas. I detta sammanhang vill jag nämna ett antal arbetsmarknadspolitiska program bara för att visa att det också finns mycket annat än bara lönebidragsanställningar som ekonomiskt stöd till arbetsgivare som vill anställa en person med funktionsnedsättning. …”

Läs hela artikeln på katrineholmskurirens debattsida idag:  

Kopiera länk