budgetfrågor

Vem tar ansvar för hälso- och sjukvården i Sörmland?

Arbetet med att ta fram budget för 2012 och de närmaste följande åren för Landstinget Sörmland har riktat strålkastarna på hur radikalt olika man kan se på behovet av vård och omsorg i dagens Sörmland. Besluten om budgeten i landstingsfullmäktige förra veckan gör detta ännu tydligare.

Vänsterns budgetförslag

Vänsterns budgetförslag

Vänsterpartiet lade fram ett budgetförslag som innebär en vilja att investera för framtiden, men framför allt att ta ansvar för att lösa dagens problem med otillräckliga resurser. Därför vill vi höja landstingsskatten med 65 öre.

Majoritetens paniknedskärningar

Landstingsmajoriteten av socialdemokrater, folkpartister och miljöpartister svarar med att möta vårdbehoven med paniknedskärningar i resurser och bemanning. Vårdköerna kommer att öka, patientsäkerheten och vårdkvaliteten kommer att kunna ifrågasättas. Några andra slutsatser kan inte dras av att 300 landstingsanställda de närmaste åren kommet att förlora sina jobb, att nödvändiga verksamheter läggs ned och att viktiga investeringar läggs på is flera hundra miljoner ska sparas in.

Vem tar ansvar för vården?

Tar landstingsmajoriteten verkligen sitt politiska ansvar när man lämnar över ansvaret på formerna för nedskärningarna till sina ledande tjänstemän? Vi i Vänsterpartiet tycker att landstingsmajoriteten inte tar sitt ansvar. Ett så drastiskt omfattande nedskärningsbeslut som aviserades från tjänstemannaledningen nu i veckan, att sätta verksamheten på sparlåga till 90 % för resten av året, är av det formatet att det först borde ha diskuteras av de politiskt valda i landstingsstyrelse och fullmäktige.

Saknas det verkligen resurser för vården?

Vi i Vänsterpartiet är också mycket kritiska till att man från övriga partier systematiskt undvikit att öppet diskutera möjligheten att tillföra verksamheten nya resurser genom en skattehöjning från 2012. Som om denna möjlighet inte existerar.Flera undersökningar genom åren har visat att är om det är något medborgarna är beredda att acceptera en högre skatt för, så är det om den går till bättre vård och omsorg!Att resten av landstingets partier okritiskt accepterat den moderatledda regeringens skattesänkningsfilosofi är deras val och ansvar. Men att de samlade medierna i Sörmland gör detsamma är anmärkningsvärt.

Vårda varje skattekrona

Vänsterpartiet i Sörmland är vill vårda varje skattekrona. Vi är medvetna om att landstinget inte har tillräckligt bra mätinstrument för att vara säkra på att vår organisation är så effektiv i alla enskildheter som vi har rätt att kräva. Det vill vi naturligtvis ändra på så att vi inte på nytt hamnar i de panikåtgärder som landstingsmajoriteten nu släpper lös inom en redan underbudgeterad verksamhet.

Vårdens profitörer

Däremot vet vi med säkerhet att anlitande av hyrläkare och hyrsköterskor kostar oss uppåt 50 miljoner kronor extra på grund av bristande planering.

Däremot vet vi med säkerhet att anlitande av hyrläkare och hyrsköterskor kostar oss uppåt 50 miljoner kronor extra på grund av bristande planering.

Vi vet också att de fackliga avtalen med läkarnas organisationer vad gäller schemaläggning och jourer kostar tiotals skattemiljoner i onödan.

Allra mest onödiga är naturligtvis de privatiseringar som pågår inom vård och omsorg genom den fria etableringsrätten inom Hälsoval Sörmland. Detta ökar notan för vården med ca 20 miljoner/år, enbart av ideologiska skäl.

Som om nu inte detta räcker så kan vi konstatera att privatiseringarna leder till att skattefinansierade miljarder som var avsedda för vård och omsorg rinner ur hela landet som obeskattade vinster till riskkapitalbolag i skatteparadis världen runt. Detta vill vi i Vänsterpartiet naturligtvis ändra på.

Glad sommar i Sörmland ändå
önskar er
Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V) Landstinget Sörmland
Maud Ekman, gruppledare (V) Landstinget Sörmland

Kopiera länk