politiskt ansvarstagande

Först beslutar S+Fp+Mip-majoriteten om drastiska budgetnedskärningar – sen bjuder man in till dialog om framtiden!

Är det inte sånt som kallas ”att bjuda med armbågen”?
Däremellan upprepar borgerliga debattörer sitt mantra: Privatisera, så löser sig alla problem -Privatisera, så löser sig alla problem – Privatisera, så löser sig alla problem – Privatisera, så löser sig alla problem -Privatisera, så …
Lasse Nilsson, politisk sekreterare i Landstinget Sörmland kommenterade i KatrineholmsKurirens nätupplaga…

Skribenterna gör det lätt för sig som många borgerliga debattörer – privatiserar man bara och undandrar besluten offetlig insyn så ordnar allt sig till det bästa.
Nu har vi som tur är ännu offentlig insyn i stora delar av vårdverksamheten i Sörmlandslandstinget, den sossefolkpartistiskmiljöpartistiska majoritetens privatiseringsiver till trots.

Hade skribenterna bemödat sig att studera budgetbesluten som togs för kommande år i landstinget vad gäller vårdverksamheten, så hade man lätt kunnat upptäcka att det finns alternativ till majoritetens panikartade nerskärningsförslag. Vänsterpartiet förslog en smärre höjning av landstingsskatten för att bringa budgeten i balans och inte utsätta medborgarna för de risker, onödigt lidande och vårdköer som nedskärningarna kommer att medföra. Nu ville varken majoriteten eller den borgerliga delen av oppositionen veta av detta, än mindre ens diskutera möjligheten. Detta skrev vi om på dessa sidor i KK den 4 juli – http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1107030.

Nu förefaller dagens borgerliga privatiseringsdebattörer lika ovilliga att diskutera det som är upphovet till problemen vid Kullbergska – och för den delen övriga sjukhus och delar av vårdverksamheten – den är sen år kraftigt underbudgeterad. Det är ett politiskt beslut, inte fråga om personal och sjukhusledningar som arbetar fel eller för litet.

Sörmlandslandstingets politiska majoritet och borgerliga opposition har valt att satsa för litet på vården, bland de lägsta i landet. Det är därför vården sägs vara ”billig” i Sörmland. Inte mycket att vara stolt över.

Vi vet i Vänsterpartiet att bra vård kostar, även om den utförs i ett väl organiserat landsting. Privatiseringen av vården har hittills inneburit radikalt ökade kostnader. Och tillgången till bra vård ska inte få styras av plånboken, där har vi Stockholmslandstinget som ett radikalt avskräckande exempel. Därför är vi motståndare till privatisering av vården.

Kopiera länk