budgetfrågor

Landstingsmajoritetens nedskärningar slår hårt!

Dessa nedskärningar, som du kan läsa om i dagens Sörmlands Nyheter och andra lokaltidningar, sker helt i onödan!

Det hävdade vi redan i början av sommaren, när landstingsbudgeten beslutades av fullmäktige. Läs själva och bedöm Vänsterpartiets budgetförslag: ”Vem tar ansvar för hälso och sjukvården i Sörmland?”.

Om vi var kritiska till landstings-majoritetens (S+Mp+Fp) brist på konstruktiva idéer och nedskärningar i juni, är så vi naturligtvis inte mindre kritiska idag när man lägger besluten om drastiska och impopulära nedskärningar i knät på chefstjänstemännen. Inte minst som man kan ifrågasätta frånvaron av beslutsunderlag och den formella hanteringen av så omfattande beslut. Landstingsmajoriteten kryper undan sitt ansvar.

/Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V) Landstinget Sörmland

Kopiera länk