Uncategorized

Igår skrev ett forskarkollektiv på DN:s debattsida…

angående ett par decennier av privatiseringar inom välfärdssektorn i ett debattinlägg bl a:

angående ett par decennier av privatiseringar inom välfärdssektorn i ett debattinlägg bl a:

”…Vår övergripande slutsats är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn. Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman. ” …

”Att 20 år har gått utan en systematisk utvärdering av privatiseringspolitiken är oacceptabelt. Många av välfärdens klienter befinner sig i en utsatt position och de har rätt till bästa möjliga service inom ramen för de mål och resurser för välfärdspolitiken som vi gemensamt satt upp. För att uppnå detta räcker det inte med ideologisk trosvisshet som beslutsunderlag.”

Stämmer naturligtvis till eftertanke i belysningen av den stegrande grad av privatiseringar av Landstinget Sörmlands verksamhet. Istället för den ”hallelujastämning” för karakteriserar majoritetens insatser på detta område, att privatiseringar löser alla problem, så borde kanske även organisatoriska åtgärder inom landstinget vara ”evidensbaserade och stödjas på vetenskaplighet”. Precis som vården då! 

Läs hela artikeln hos DN!

Kopiera länk