bolagisering

Vem ska ha råd att laga tänderna?

Kolla in P4 Sörmland som förtjänstfullt har följt upp frågan ur olika vinklar.
I slutet av september skrev Tony Rosendahl, Vänsterns distriktsombudsman i Sörmland och Lasse Nilsson, politisk sekreterare i landstinget på SN:s debattsida:  Tandvården i Sörmland en klassfråga

En s-ledamot i folktandvårdens styrelse klev fram och deklarerade att man skulle ta upp frågan om delbetalning av dyra behandlingar, en möjlighet som folktandvården hitills inte inte velat medge.
Sen kunde landstingsråden ur majoriteten inte längre hålla sig, utan kände sig föranlåtna att ingripa i debatten: ”Vi vill ge fler gratis tandvård”

Redan när landstingsmajoriteten lade fram sitt förslag till bolagisering i början av 2010 skrev Vänsterpartiet på SN:s debattsida: ”Ideologiskt svek av S”

Kopiera länk