Uncategorized

Klimatkonferens i Eskilstuna

Det är ingen överdrift att kalla människans påverkan på klimatet för en ödesfråga för all mänsklig utveckling. Vi vet alla att dagens livsstil och utveckling, med otillräckliga insatser som bakgrund, är ohållbar!  

Det är ingen överdrift att kalla människans påverkan på klimatet för en ödesfråga för all mänsklig utveckling. Vi vet alla att dagens livsstil och utveckling, med otillräckliga insatser som bakgrund, är ohållbar!  

 I början av december hålls FN:s nästa stora klimatkonferens i Durban, Sydafrika.

Mer tryck underifrån behövs och i samband med FN:s klimatkonferenser brukar frågan väckas till liv både bland allmänhet och i massmedia. Det intresset vill vi, Vänsterpartiet i Strängnäs och i Eskilstuna tillsammans med partidistriktet ta till vara på.

Klicka för ytterligare  info om programmet!

Kopiera länk