budgetfrågor

Extra landstingsfullmäktige om budgetkrisen

Som man kunnat ta del av i media hade landstingsoppositionen begärt ett extra landstingsmöte för att diskutera budgetkrisen och majoritetens sätta hantera den. Under den drygt tre timmar långa diskussionen gavs det upprepade  försäkringar från alla läger att man var beredd att ta ansvar för åtgärder. De utsträckta händerna till samarbete/samverkan verkar vara påtagligt färre. Både majoriteten och den borgerliga oppositionen ser främst /drastiska/ nedskärningar som medlet. Oppositionen betonade dessutom behovet av kunskap om följderna av nedskärningar i vården – innan de genomförs. Enbart Vänsterpartiet lyfte fram behovet av budgettillskott (skattehöjning) för att skapa rådrum för nödvändiga förändringar.

Extra landstingsfullmäktige om budgetkrisen. Bilder från vänster: Maud Ekman (gruppledare), Lotta Back, Kaisa Komulainen-Nilsson, Inger Andersson; Conny Jakobsson; Viggo Hansen (med handlingar i knät); de fyra från första bilden.

 

 
Vänsterpartiet reserverade sig mot majoritetens beslut mot kapacitetsanpassning för 2011 inom hälso- och sjukvården.
En av motiveringarna är att budgetfullmäktige i juni avslog Vänsterpartiets förslag till budget och därmed förslaget till skattehöjning på 65 öre för 2012. Liksom man avslog förslaget att successivt återta besparingarna under 2011.

Vår skattehöjning skulle ha givit landstinget rådrum och förutsättningar för att göra nödvändiga omstrukturereringar som effektiviserar vården och ger besparingar på sikt – eller åtminstone stoppar kostnadsutvecklingen.

Vi anser inte att de beslutade nedskärningarna kan göras utan att alternativa strukturer byggs upp. Behovet av sådant långsiktigt utvecklingsarbete råder det samstämmighet om.

Vi anser att den ekonomiska situationen inom hälso- och sjukvården är så problematisk att majoritet och oppposition behöver arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna. Vi hoppas att ett sådant samarbete snarast kan börja.

Läs hela det längre inlägg på fullmäktigemötet Vänsterpartiets gruppledare Maud Ekman gjorde: klicka här

 

Kopiera länk