politiskt ansvarstagande

Vänstern vill växla orimliga politikerpensioner till omställningsbidrag

Ända sedan SR:s olika P4-kanaler inledde sin granskning av politikernas orimliga visstidspensioner tidigare i år har vi på olika sätt fått ta emot uttryck för den rättmätiga upprördhet hos folk detta har utlöst. Många av uttrycken har varit sådana att de inte går att publicera. En stor del av dem kan man ta del av i de drivor av inlägg på webben som kommenterar varje artikel tidningarna publicerar i ämnet. Det är bra.

Vänsterpartiet anser, som ledande princip, att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete tills man går i ålderspension. Den  s k inkomstgaranti för riksdagsledamöter och de s k visstidspensioner (politikerpensioner) som vissa kommun- och landstingspolitiker erbjuds när man av olika skäl lämnar sina uppdrag före ålderspensionen vid 65 år, är avsedda att vara ett omställningsbidrag. Får man ett nytt arbete sker en viss avräkning mot omställningsbidraget.

Det som med rätta upplevs som stötande i sammanhanget är att de inte är begränsade i tid eller förenat med något som helst krav på att man ska söka arbete, som gäller alla andra i vårt samhälle. Många politiker utnyttjar den här möjligheten till arbetsfria skattefinansierade inkomster i upp till 15 år eller mer, utan att söka jobb. Det är inte olagligt, men därmed inte försvarbart tycker vi inom Vänstern.

Det som med rätta upplevs som stötande i sammanhanget är att de inte är begränsade i tid eller förenat med något som helst krav på att man ska söka arbete, som gäller alla andra i vårt samhälle. Många politiker utnyttjar den här möjligheten till arbetsfria skattefinansierade inkomster i upp till 15 år eller mer, utan att söka jobb. Det är inte olagligt, men därmed inte försvarbart tycker vi inom Vänstern.

Andra åter tar ut hela sin visstidspension, samtidigt som de har regelbundna inkomster som betalas ut till egna företag. Tar man sen ut det som vinst ur företaget behöver man inte få sin pension minskad i samma omfattning. Fiffigt, ja – moral, nej.

Nu vill vi framhålla att dessa pensionsavtal inte på något sätt måste finnas, utan är beslutade av kommun- och landstingspolitikerna själva, utifrån mallavtal som samarbetsorganisationen Sveriges kommuner & landsting (SKL) tagit fram. De kan i princip avskaffas imorgon – om man bara vill!

Vänsterpartiet försöker driva på i den riktningen och föreslår att visstidspensioner för politiker som slutar före ålderspension ersätts med ett tidsbegränsat omställningsbidrag på ett till två år.

Kopiera länk