vårdkostnader

Får du råd med vård?

Höjningen av högkostnadsskyddet drabbar redan utsatta grupper

Från och med nästa år kommer det både bli dyrare att gå till läkare och att hämta ut sina mediciner. Regeringen höjer nämligen högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till den nuvarande summan. De flesta i befolkningen har ökat sin disponibla inkomst mer än så och kommer inte få några större problem med att betala. Men de med lägst inkomster har bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av kostnader för sjukvårdsbesök och läkemedel. Högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård höjs till 1 100 kr och för läkemedel till 2 200 kr. I Sörmland kommer beslut att fattas vid landstingfullmäktige 26 januari om en anpassning till riksdagens beslut för hela landet.

Ett flertal av dem med låga inkomster kommer att tvingas välja mellan att söka försörjningsstöd eller avstå från vård och medicin till sig själva eller till sina barn. Särskilt hårt kommer höjningen att slå mot ensamstående med barn, där de flesta är kvinnor. Den gruppen avstår redan idag från läkarbesök och mediciner närmare tre gånger så ofta som befolkningen i övrigt. Lika illa är situationen för människor med funktionsnedsättning. De har oftare en låg inkomst men stora utgifter. För många pensionärer med låga pensioner blir också höjningen kännbar.

Istället för att skjuta till mer pengar till landstingen väljer den borgerliga regeringen att finansiera landstingens ökande kostnader med att höja högkostnadsskyddet för patienterna. Detta är fördelningspolitiskt helt fel. Med detta förslag låter man de mest sjuka och de med behov av flest läkemedel finansiera något som borde finansieras solidariskt.

Vänsterpartiet i riksdagen har sagt nej till ökningen av högkostnadsskyddet och istället ville vi i vårt budgetförslag för 2012 tillföra landstingen motsvarande belopp. Vi motsätter oss helt regeringens politik som ständigt drabbar dem som redan är mest ekonomiskt utsatta i samhället.

 

 

 

 

 

 

Maud Ekman
Gruppledare (v)
Landstinget Sörmland

Kopiera länk