regioner

Nytt år – nytt Sörmland?

 ”Vi tar ett första steg mot en större region”

Det finns många frågetecken kring ­hanteringen av regionfrågan. Regeringen meddelade i januari 2009 att det i ­Sverige i framtiden ska finnas tre politiska nivåer med beskattningsrätt – staten, regionkommuner och primärkommuner. Regeringen har också valt att ha förtroende för att låta ­kommuner och landsting runt om i landet forma ­förslag till den framtida regionindelningen. Den ­institution som formellt bär ansvaret att göra en ­ansökan om region är landstingen men ­processen är ­partipolitisk där de politiska ­partiernas ­ställningstaganden har en central roll. Vi vill också inledningsvis poängtera att det är ­regeringen som tar det slutgiltiga ställningstagandet i frågan.

I Sörmland råder det nästan total ­politisk enighet om att vårt län bör bilda region med Stockholm. Under hela våren ända fram till sommaren försökte region­företrädare i Sörmland övertyga Stockholm om att gå vidare i ­­region­­­-kommunbildningsprocessen med oss. Till slut fick vi ett slutligt besked om att Stockholm inte ville gå vidare och bilda regionkommun med Sörmland.

I det läget valde våra ­partier, ­Miljöpartiet, Folkpartiet, ­Centerpartiet, Vänster­partiet, ­Kristdemokraterna och ­Socialdemokraterna, att gå ­regeringen till mötes för att hitta en ny ­regionkonstellation. Det rimliga då var att ­sondera intresset hos de län som angränsar till vårt om de är intresserade att bilda en region­kommun. Det visade sig ganska snabbt att intresse fanns hos Västmanland och ­Örebro medan Uppsala valde att avstå. ­Därför har Sörmland gått vidare och håller på att forma en regionsansökan tillsammans med Västmanland och Örebro. Detta är ett ­första steg mot en större region – och det finns en öppenhet mot att både ­Östergötland och Uppsala ska kunna ansluta senare.

Östergötland har inte ­kunnat bestämma sig för om de vill ingå region med Sörmland. Partierna och ­kommunerna i Östergötland är ­splittrade i om de ska bilda region om ­Sörmland eller om de ska gå söder ut och ­försöka bilda region med ­Jönköping och Kalmar. Som vi kan förstå vill Östergötland vänta med att ansluta till vår region i avvaktan på hur regionkartan kommer se ut efter 2015 för att därefter kunna göra ett ställningstagande.
Östergötlands beslut har vi stor respekt för. Vi har varit tydliga med att Östergötland är ­välkomna att efter 2015 ansluta till en region med Sörmland.

Mattias Claesson
gruppledare i landstinget (C)
Marie-Louise Forslund-Mustaniemi
gruppledare i landstinget (KD)
Maud Ekman
gruppledare i landstinget (V)
Ylva G Karlsson
gruppledare i landstinget (MP)
Thomas af Bjur
gruppledare i landstinget (FP)
Åsa Kullgren
gruppledare i landstinget (S)

(Bl a även i Sörmlands Nyheter 2 januari 2012)

 

Kopiera länk