budgetfrågor

Vi räknar på det här…!

Vad gör vänsterpolitikerna i Landstinget Sörmland när de inte står i fullmäktiges talarstol och debatterar eller sitter på möten i nämnder och styrelse? Förkovrar (förkovra = göra framsteg – i kunskaper, enligt Svenska Akademiens Ordlista) sig i budget och ekonomifrågor förståss. Tidpunkten för beslut om landstingets budget för 2013 (och framåt) har nyligen flyttats från fullmäktigemötet i juni till det i oktober.


(Klicka på resp. bild för större bild)


(Klicka på resp. bild för större bild)

Vänsterpartiet lade för två veckor sen en välgrundad alternativ vårbudgetmotion i riksdagen. För att anspela på rubriken på den blogg ”Vi har räknat på det här – för att inte andra gör det” av vänsterekonomer som noggrant och skarpsynt analyserar bl a moderata verkligetsvrängare som Hanif Bali och Anders Borg, så är alltså nu också Vänsterpartiets landstingsgrupp i full gång och räknar på budgeten för nästa år.

 

 

 

 

 

 

På vårt utbildningsmöte i tisdags 8 maj hade vi besök av Landstinget Sörmlands ekonomichef Inga Karlsson. ”Balanserad målstyrning” stod på menyn. Det är alltså det verktyg som Landstinget Sörmland använder sig för den ekonomiska planeringen och styrningen. Nytt för en del av oss, som t ex Naim Yousufi (framför dörröpningen) och Roja Mahmoudi (längst till höger på bilden), som båda är nya ersättare i fullmäktige.
Andra som syns på bilden (frånvänster) är Conny Jakobsson, Viggo Hansen, Inger Andersson, Maud Ekman (gruppeldare i fullmäktige) och Mona Ström. Saknas på denna bild gör Kent Eriksson, Kaisa Komulainen-Nilsson och Lotta Back.   

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunchpaus på landstingets nyrenoverade restaurang ”Hållet” vid Nyköpings lasarett.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftermiddagspasset ägnades åt nivån nationalekonomi under ledning av Erik Hegeland från Vänsterpartiets partistyrelse och i det ”dagliga arbetet” Konkurrensmyndigheten. 
Nu vet vi mer om relationen mellan inflation och arbetslöshet. Läs själva hans artikel från mars i år på bloggen ”Vänsterekonomerna”, som han är redaktör för: ”Hur hänger priser och arbetslöshet ihop?” Annat spännade att läsa på den bloggen är ”Kommer vi att ha råd med samhället?” och ”Privatiseringar för prishöjningar”.
Erik skriver också på bloggen ”Vi har räknat på der här – för att andra inte gör det”, bl a en  mycket aktuell artikel om skattevinster i välfärden.

/Lasse Nilsson

 

Kopiera länk