demonstrationer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – något för Sörmland?

Vänsterpartiet stödjer marschen för tillgänglighet

 Vad och varför?
Marschen för tillgänglighet arrangeras för tionde året av organisationen med samma namn, som arbetar för att bristade tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning ska utgöra en diskrimineringsgrund i lagstiftningen. Cirka 150 organisationer, företag m.m. stödjer Marschen för tillgänglighet, bland annat Vänsterpartiet ( http://www.marschen.se/viewpage.php?page=130).

 När och var?
I Stockholm går vår partiordförande Jonas Sjöstedt med i marschen tillsammans med Jesper Odelberg. Det är viktigt att vänsterpartister är med och deltar på alla de orter marschen finns. Sprid därför informationen i de distrikt där marschen går. Lördagen den 26 maj går det flera marscher parallellt på följande orter (fler tillkommer): Borlänge, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kumla, Linköping, Malmö, Stockholm, Strömsund, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik.

För exakt tid och plats samt kontaktpersoner se hemsidan där ny information läggs ut: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=615

 Vänsterpartiet om tillgänglighet
Alla ska ha lika stor rätt att ta del av samhällets möjligheter. Varor, tjänster, information och samhällelig service måste vara tillgänglig även för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vänsterpartiet tänker se till att otillgänglighet klassas som diskriminering. Inga brasklappar och inget förhalande.

 Att otillgänglighet ska klassas som diskriminering är en av de viktigaste frågorna för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Men frågan är också viktig för alla oss andra. Vi som en dag kanske får en funktionsnedsättning, blir gamla och får svårare att gå och se eller skaffar barn och ska ta oss fram med barnvagn. Och alla de som har en familjemedlem eller vän som har en funktionsnedsättning.

 Frågan har utretts fler gånger. I diskrimineringskommitténs slutbetänkande föreslogs att underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet skulle anses som diskriminering. Den moderatledda regeringen tog inte med det i den nya diskrimineringslagen. Efter lång kamp från framförallt handikapprörelsen lade regeringen 2010 fram ytterligare en utredning. Men regeringen försåg den med en rejäl brasklapp: man måste titta närmare på vad det kostar först. Sedan dess har ingenting hänt och därför fortsätter protesterna från handikapprörelsen.

 I Norge är otillgänglighet klassat som diskriminering sedan januari 2009. Där har lagstiftningen varit ett viktigt verktyg och effekten har varit att arbetet för tillgänglighet har synliggjorts och tagits på mer allvar av företag och myndighet er. Man rättar till brister redan innan de blir anmälda och byggbranschen har påverkats redan på planeringsstadiet. Exemplet från Norge visar också att det inte finns någon anledning att dramatisera kostnaderna.

Ett tillgängligt samhälle är i högsta grad en välfärdsfråga. Det borde vara en självklarhet att man jobbar hårt med denna fråga runtom i landet, men tyvärr är det ofta inte så. Vänsterpartiet vill införa ekonomisk stimulans på 2 miljarder kronor per år till i första hand kommuner, landsting och myndigheter, men även privata företag. Det kan t.ex. handla om att skolor ska kunna byggas om så att alla elever får möjlighet att enkelt komma in genom dörrarna. Gårdar på förskolor ska göras framkomliga så att alla föräldrar kan hämta och lämna sina barn. Alla ska kunna komma in i och röra sig inom offentliga lokaler, exempelvis platser för kultur, men också restauranger och kaféer.

 Att klassa otillgänglighet som diskriminering handlar om vilja. Vi måste se att tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter istället för att anlägga ett krasst ekonomiskt perspektiv, som dessutom är kraftigt överdramatiserat. Bort med alla brasklappar. Ge kommunerna förutsättningar att göra de anpassningar som krävs.

 Till sist frågan behandlas just nu i arbetsmarknadsutskottet som har hand om diskrimineringslagstiftningen och skall åter upp 31 maj. Det är alltså angeläget att ha starka manifestationer den 26 maj.

Med vänlig hälsning
Eva Olofsson
riksdagsledamot vänsterpartiet
ledamot socialutskottet
telefon: 08-786 46 58 mobil 0703-17 10 27
Besöksadress: Cephalushuset Riddarhustorget 7-9 vån 5
adress Sveriges riksdag 100 12 Stockholm
E-post:[email protected]

Kopiera länk