artikel

”Ska vård på annan än vetenskaplig grund finansieras av offentliga medel?”

Vänsterpartiet Sörmland beslöt vid årskonferensen att arbeta för att Landstinget ska avbryta sitt samarbete med antroposofernas Vidarkliniken. Vänsterpartiet har lagt en motion om detta som kommer att behandlas i fullmäktige.

Vi anser att alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom offentligt finansierad vård ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi menar att det inte motsvaras av det avtal Landstinget Sörmland har med Vidarkliniken.

Med anledning av detta anordnar Vänsterpartiet Vingåker ett öppet möte i frågan. Medverkar gör professor Dan Larhammar, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och professor i filosofi, Sven-Ove Hansson vid KTH. Representanter för den gren av antroposofin som Vidarkliniken representerar har erbjudits att delta men har avböjt.

Tid: Torsdagen 11 oktober 18.30-21.00
Plats: Åbrogården, Strykjärnet, Storgatan 55 i centrala Vingåker

Läs mer på http://vingaker.vansterpartiet.se/
Kontakter: Lasse Nilsson, informationsansvarig Vänsterpartiet Vingåker
e-post: [email protected] eller [email protected] Tel: 070-375 70 15

Kopiera länk