budgetfrågor

Pressmeddelande 121015: Vänsterpartiet visade vägen

Bild på en ambulans i en viadukt under järnvägen

 

Vänsterpartiet arbetar för att skapa en jämlik vård med hög tillgänglighet och kvalitet. Vi vill att vården ska vara offentligt finansierad och demokratiskt styrd, jämställd, behovsstyrd och präglas av inflytande för patienter och personal. Vänsterpartiets vision för landstinget lyder: Behoven ska styra – inte plånboken!

Rätten till en god hälsa kräver samhällsförändringar. En hälso- och sjukvård i ständig medicinsk/teknisk utveckling och ökad efterfrågan på vård medför kostnadsökningar för landstinget.  Landstinget Sörmland har idag ett lågt skatteuttag i förhållande till andra landsting. Det är nu oerhört glädjande att landstingets majoritetspolitiker kommit fram till samma slutsats som Vänsterpartiet redan tidigare framfört, nämligen att en ökning av landstingsskatten är nödvändig.

Vänsterpartiet föreslår samma skatthöjning som majoriteten, 60 öre från 10,17 till 10,77 kr. Detta ger en ökning som är avsedd att täcka delar av hälso- och sjukvårdens underskott, förhindra nedskärningar som är negativa för brukare och personal och möjliggöra de satsningar på utveckling som Vänsterpartiet prioriterar.

Vänsterpartiet stödjer majoritetens förslag och gör egna prioriteringar

Vi ser med glädje att inte mindre än 13 av majoritetens satsningar är sådana som redan fanns med i Vänsterpartiets budget för 2012. Dessutom finns nya satsningar som Vänsterpartiet prioriterar för 2013 också med i majoritetens förslag.  Övriga satsningar i majoritetens förslag är också angelägna och Vänsterpartiet stödjer dem. Vänsterpartiets egna prioriteringar inom majoritetens ospecificerade satsningar presenteras på sidan 21 i vårt budgetförslag ( klicka på fliken politik) .

Vi inom Vänsterpartiet vill att landstinget nu ska ta flera kliv framåt för att utveckla förebyggande hälsovård, satsningar på barn- och ungas psykiska hälsa och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen inom olika områden. En ny satsning på arbetet med sociala investeringsfonder ser vi som en nödvändighet för att Sörmland ska kunna utvecklas till Sveriges friskaste län 2025. Allt med syftet att sörmlänningarnas hälsa ska förbättras!

 Maud Ekman

Gruppledare

 

Kopiera länk