kultur

Vad kan man uppnå med kultur på recept?

Vid Vänsteerpartiets arrangemang på NK-villan i Nyköping den 11 oktober fick vi ta del av erfarenhetr från projektet Kultur på Recept i Region Skåne. Sören Augustinsson, universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Kristianstad talade om kultur ur ett socialpsykologiskt perspektiv.

Vid Vänsteerpartiets arrangemang på NK-villan i Nyköping den 11 oktober fick vi ta del av erfarenhetr från projektet Kultur på Recept i Region Skåne. Sören Augustinsson, universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Kristianstad talade om kultur ur ett socialpsykologiskt perspektiv.

Kultur är kommunikation, kultur utmanar, hjälper oss att hantera det okända och klara av komplexitet. Ett alltför rutiniserat samhälle fördärvar mänskligheten. Vi satsar idag för mycket på den rationella sidan! Olika kulturer har överlevt i tusentals år – ett bevis för att kultur är nödvändigt för människor, fyller ett behov hos oss.

Projektet i Region Skåne finansierades ur Rehabmiljarden och växte fram ur tidigare arbete med grön rehabilitering. Vi i Sörmland bör börja där vi befinner oss och utnyttja de resurser som redan finns. Vi kan aldrig repetera en verksamhet men lära av varandra och växa.

Kultur på recept i Skåne omfattade 24 personer indelade i tre grupper under 10 veckor. Projektet såg ut så här:
– Läkaren: förskriver ett recept
– Vårdkoordinatorn: förmedlar kontakten
– Kulturkoordinatorn: informerar deltagarna
– Kulturpedagoger: skapar aktiviteten
– Läkaren: bedömer resultatet

Det är viktigt att aktiviteten sker i grupp och att deltagarna får pröva på nya utmaningar. Det skapas händelser i ”mellanrummen” mellan individ, kultur och plats. Deltagarna lyckades övervinna fysiska och psykiska svårigheter därför att viljan att delta var så stark. Projektet skapar förutsättningar för detta. En fysiologisk process sätts igång genom känslan av välbefinnande.
Deltagarna var långtidssjukskrivna med allvarliga problem och deras upplevda hälsa förbättrades med 30 % efter periodens slut. Forskaren genomförde så kallad följande forskning under pilotprojektet och det har nu fått till resultat att flera liknande rehabiliteringsgrupper kommer att startas i Region Skåne.

Kvällen avslutades med en inspiererande konsert av Den flygande bokrullen – klezmermusik som verkligen skapade välbefinnande och glädje hos publiken!

Kopiera länk