artikel

Nya motioner

Vid landstinsgsfullmäktige 121127 lämnades två motioner in från Vänsterpartiet.: Satsa på den patientnära personalen! och Obligatoriskt uppföljningssamtal för nyförlösta.

Satsa på den patientnära personalen!

Som bland annat tar upp behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i landstinget Sörmland samt behovet av att genomföra en genomlysning av framtida nya yrkesområden och uppgifter för undersköterskor/skötare.

Utifrån detta vill vi  att resultaten av ovanstående insatser redovisas till fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar inom detta område, vid kommande budgetprocess.

Obligatoriskt uppföljningssamtal för nyförlösta.

I denna motion skriver Vänsterpartiet att vi anser det vara otillräckligt att överlämna till någon som just genomgått en så omvälvande händelse, som  en förlossning är, att själv analysera sitt mående och eventuella behov av ett uppföljningssamtal. Detta anser Vänsterpartiet ska överlåtas på landstingets anställda som med någon typ av screening kan se vilket stöd kvinnan eventuellt är i behov av. Lyhördhet för partnerns kännedom om mammans mående och eventuella behov av stöd för familjen bör beaktas. Vår åsikt är att detta inte ska vara ett erbjudande utan en självklar del av eftervården av den nyförlösta kvinnan.

Motionerna i sin helhet finner ni under Politiken – Vänstern i Landstingsfullmäktige – Motioner

 

Kopiera länk