artikel

Pressmeddelande: Allvarlig kritik mot misslyckat anställningsförfarande inom Folktandvården

Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland är kritiska till förfarandet kring anställningen av ny VD för det landstingsägda bolaget Folktandvården.

Anställningsförfarandet är högst oprofessionellt och upprörande, inte minst till en ledande post. Vi beklagar det skedda inför Marie Lennell. Gällande regler för rekrytering har åsidosatts och landstingsorganisationens egen kompetens har inte tagits i anspråk. Ledningen har inte heller lyssnat på synpunkter från de fackliga organisationerna. Bolaget har också brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Landstinget ska vara en organisation att lita på och vår yrkeskår ska kunna ha förtroende för dess ledning. Anställda inom landstinget Sörmland ska behandlas respektfullt och professionellt. Förfarandet har medfört att personalens förtroende för ledningen och bolagets ordförande Sjölund har äventyrats. 

Vi har förståelse för att en person måste ersättas när bolaget drar sig ur en anställning på ett så beklagansvärt sätt. Men förfarandet har medfört stora kostnader av skattemedel som annars skulle gått till tandvård.

Vänsterpartiets ståndpunkt är att bolagets ordförande måste bytas ut.

 

Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet

130109

Kopiera länk