kollektivtrafik

Pressmeddelande: Vänsterpartiets hjärta klappar för TGOJ-banan

Den av Regionstyrelsen beställda åtgärdsvalsstudien som utförts av Trafikverket kommer att ha stor betydelse inför arbetet med Länsplanen för regional infrastruktur 2014 – 2025. Vid dagens möte med regionstyrelsen Sörmland kommer Vänsterpartiet göra en markering, ett yttrande kring vad som bör beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. 

De möjliga fördelar som finns för persontrafik på TGOJ-banan är inte tillräckligt beaktade i åtgärdsvalsstudien. Med tanke på mångåriga önskemål om persontrafik på TGOJ-banan från befolkningen i Sörmland bör alternativet persontrafik finnas med i planering på sikt och ekonomiskt utrymme för nödvändiga satsningar skapas i Länsplanen för regional infrastruktur. Inte minst ser vi den ökande populationen i Nyköpings kommun som en viktig del i denna framtidsinvestering. När Nyköping växer växer behovet av kommunikation inte bara mot Stockholm och Östergötland. 

Förbättringar på spåren kommer att behövas på grund av behov inom gruvnäringen i Bergslagen. De kostnaderna bör inte belastas beräkningarna för persontrafiken. Persontrafiken kan istället ses som en bonus för invånarna i Sörmland.

Med en hållplats på Flens övre vinns mycket tid och alternativet blir inte lika kostsamt i jämförelse med andra ombyggnadsalternativ och skulle innebära en jämförelsevis tidigare start för persontrafiken.

Självklart kostar detta arbete pengar. Vänsterpartiet ser stora miljövinster i att ta tillvara på TGOJ-banans möjligheter för framtiden. I närtid bör förbättringsåtgärder som görs på TGOJ-banan vara sådana att persontrafik i framtiden underlättas, inte försvåras.

 Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet

130214

Kopiera länk