artikel

Politikern du klagar på kan vara din fru…

Vi inom Vänsterpartiet ser fram emot ett valår fyllt av spännande debatter där vi är övertygade att vår politik för en välfärd fri från vinstuttag kommer ge oss sympatier från en stor del av befolkningen. I en demokrati är det väljarna som är motorn. Vi politiker är utförare av den politik som väljarna anser att vi ska föra genom hur de lägger sin röst i valet.

sjukvårdutanvinstMajoriteten av landets politiker är fritidspolitiker. De har ett annat jobb men så någon gång i månaden är de företrädare för medborgarna. De behöver vara pålästa i de ämnen de behandlar och i sitt partis politik. Det är så vårt demokratiska samhälle är uppbyggt. Inte alla vill eller har möjlighet att engagera sig i politiken – vi måste lita på dem vi väljer.

Majoriteten av landets politiker är fritidspolitiker. De har ett annat jobb men så någon gång i månaden är de företrädare för medborgarna. De behöver vara pålästa i de ämnen de behandlar och i sitt partis politik. Det är så vårt demokratiska samhälle är uppbyggt. Inte alla vill eller har möjlighet att engagera sig i politiken – vi måste lita på dem vi väljer.

Den 14 september är det ett år kvar till valet till riksdag, kommun och landsting. Ett spännande år ligger framför oss. Likt SMHI utfärdar sina varningar om väderläget kan vi nu se att debattläget höjs, inte minst inom Landstinget Sörmland. Nya vindar kommer med nya idéer för samhällsutvecklingen. Men när debattläget höjs kan det också virvla upp damm och gammalt skräp. Utspel kan tolkas som att politiker har en arrogant oförstående inställning till sitt uppdrag eller till hur politiken förs. Det politiska samtalet behöver vara levande men grundas alltid, oavsett samarbete, på att företrädare för politiska partier företräder sin egen och sina väljares övertygelse. Debatten ska föras sakligt med respekt för varandra och självklart med brinnande intresse för frågorna.

Vi i Vänsterpartiet fokuserar på framtiden och vill ta aktiv del i det arbete som varje dag utförs inom hälso- och sjukvården och landstingets alla övriga verksamheter, av anställda, chefer och politiker. Landstinget Sörmland har en historia som politiskt sett varit stormig. Visst har vi vårdköer och svårt att rekrytera personal, men det har även andra landsting. Vårdbehoven ökar i hela landet, tekniken och forskningens framsteg erbjuder nya möjligheter och samtidigt är resurserna begränsade. Ibland förblindas vi av att bara se på fötterna där vi står och inser inte att andra kämpar med samma problem. Vi måste hitta gemensamma lösningar som också stämmer överens med vår ideologi.

Landstinget är som ett minisamhälle med många delar i maskineriet. Vi vårdar, undersöker, förebygger och hjälper barn till världen. Landstinget arbetar med de så viktiga kulturfrågorna i länet, vi får dig att skratta, förundras och kanske gråta en skvätt av igenkänning. Vi är länets största arbetsgivare, vi utbildar och har hand om en stor ekonomi. Ett hundratal politiker, de flesta med politiken som fritidssyssla har ansvar för allt detta. Det kan vara din granne, det kan vara du eller din fru.

Vi politiker knogar på. Att vara politiker är krävande, roligt, utvecklande och ansvarsfullt. Många har åsikter om landstinget och om politiker. Nu är det läge för er, ta chansen. Partier ges chansen vart fjärde år att förnya sig, få nya, kreativa, förtroendegivande politiker. Det är läge nu att just du engagerar dig.

 Maud Ekman

Gruppledare V, Landstinget Sörmland

Kopiera länk