artikel

Pressmeddelande: Vänsterpartiets budgetförslag prioriterar vård för barn och unga, patientnära vård och satsningar för personalen

När Vänsterpartiet Sörmland släpper sitt budgetförslag för Landstinget Sörmland visar partiet att vår politik står för en sund framtid, befolkning och personal. Vi lägger en ansvarsfull budget. Vänsterpartiet är garanten för att sörmlänningarna ska få vård, kultur och utbildning på ett hållbart sätt för sina pengar. Vi vill vårda varje skattekrona så att skattemedel avsedda för vård också går till vård. Därför är vi för en vård fri från vinstuttag och anser att eventuella överskott ska återinvesteras.

Genom detta pressmeddelande vill vi bjuda in till en presskonferens imorgon onsdag 2 oktober klockan 10.00 i landstingshuset i Nyköping, vi möter upp i receptionen. Ni träffar där Maud Ekman, gruppledare och Lotta Back, vice gruppledare.

Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar.

Satsningar på barn och unga:

  • Utökad specialistvård för barn och unga
  • Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna
  • Fler familjecentraler
  • Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn
lekarbild

 

 

 

 

 

 

 

(bilden är fri för publicering, Foto: Elinor Sundén politisk sekreterare V)

Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda.

Personal:

  • Arbetsgivaren löneersätter karensdagen för personal på vårdcentraler och akut.

En frisk personal ger friskare patienter. Vår personal utsätts för smitta dagligen och ska inte drabbas ekonomiskt av den vård och omsorg de ger våra medborgare.

Primärvård:

  • Vi ger utrymme för specialistfotvård för patienter med diabetes på vårdcentralerna

Vänsterpartiet vill placera vårdcentralen mitt i byn och anser att vissa former av specialistvård kan ges närmre patienterna. I ett första steg vill vi ge möjlighet till specialistfotvård på vårdcentralerna.

Cancervård:

  • Avgiftsfri mammografi
  • Kontaktsköterskor till prostatacancerpatienter

Cancer drabbar oss alla på olika sätt. Vi vill se en jämlik cancervård med patienten i fokus.

Miljö:

  • Fria sjukresor med kollektivtrafik

Våra medborgare ska kunna ta sig till vården med kollektivtrafik utan kostnad.

 Till stor del stödjer Vänsterpartiet majoritetens budgetförslag och de prioriterade satsningar som de för fram. Nu är det upp till den nuvarande majoriteten att ta ställning till våra förslag och hur en kommande majoritet ska se ut efter valet 2014. 

Välkommen till presskonferensen

Maud Ekman, gruppledare.

Kopiera länk