artikel

Budgetförslag_ framsidan_orginalEn ansvarsfull budget

Utgångspunkten för Vänsterpartiets budgetförslag 2014-2016 i Landstinget Sörmland är ett sammanhållet län, grundat på social rättvisa och delaktighet. Vi vill bidra till att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i länet, där alla invånare har rättvis tillgång till gemensamma resurser. 

Forskning visar att alla tjänar på det jämlika samhället. I en skattefinansierad vård ska behoven styra och inte plånboken. Verksamheterna ska i möjligaste mån planeras och bedrivas i landstingets egen regi, finansieras gemensamt genom skatteintäkter och i mindre grad genom egenavgifter.

I vårt budgetförslag lyfter vi de områden vi särskilt vill värna, där vi vill göra satsningar eller där vi har avvikande förslag. Vi kommenterar inte närmare de områden där vi har gemensamma utgångspunkter och förslag med majoriteten.

 

Här nedan finner du vårt budgetförslag i PDF-format.

Budgetförslag_ vänsterparitet_ 2014_2016_original

Kopiera länk