artikel

Pressmeddelande: Två nya motioner och en interpellation

Inför Landstinget Sörmlands fullmäktigemöte den 4 mars 2014 kommer Vänsterpartiet att lämna in en interpellation (Fullt i cellen) och två motioner (Miljöanpassad kosthållning och Kontakt i egen takt).  Dessa beskrivs kortfattat här och biläggs i sin helhet. Bilden som finns i pressmeddelandet är tagen av Elinor Sundén och är fri för publicering.

Motion: Miljöanpassad kosthållning

Sammanfattning av motionen (Maud Ekman & Lotta Back): Som ett miljöcertifierat landsting bör vi se över alternativ till en hög köttkonsumtion. Landstingets kosthållning har god kvalitet. Det föreslås att landstinget ska köpa egenproducerat nötkött från Sörmlands Naturbruk som idag producerar 4-4,5 ton kött per år. Egenproduktion av nötkött ger oss möjligheten att höja kvaliteten ytterligare. Idag importeras 90 % av köttbehovet. Ett hållbart samhälle kräver att vi äter mindre kött och väljer andra proteinkällor. Att vi idag anser oss ha ett behov på 11 ton kött per år betyder inte att vi måste producera 11 ton om vi går över till egenproduktion.

Förslag till beslut:

  • Att landstinget ska undersöka möjligheten att minska den totala köttkonsumtionen inom verksamheterna – utan att dra ner på antalet serverade måltider.
  • Att landstinget ska se över fördelningen mellan proteinkällorna som serveras inom landstingets kosthållning – för att minska miljöpåverkan.två kor

 

 

 

 

 

Motion: Kontakt i egen takt

Sammanfattning av motionen (Maud Ekman): Behovet av att kommunicera finns bland patienter på våra sjukhus. I den slutna miljö som ett sjukhus kan upplevas vara, innebär kontakt med världen utanför stimulans och ökad livskvalitet. Tillgången till kultur på internet och kontakt med omgivningen kan vara extra viktigt ur barnperspektiv. Vi föreslår att uppkoppling erbjuds på landstingets sjukhus via ett trådlöst nätverk. De patienter som inte har egen utrustning borde kunna få låna via sjukhusbiblioteken. Den som inte vill eller orkar med detta kan naturligtvis, precis som utanför vården, avstå.

Förslag till beslut:

  • Att patienter på länets sjukhus får tillgång till Internet via trådlöst nätverk

Interpellation: Fullt i cellen

Sammanfattning av Interpellationen (Maud Ekman): Med hänvisning till en artikel i Dagens Medicin (140129) om problem i samband med tillnyktring av omhändertagna personer hos polisen och en debattartikel skriven av Folkhälsominister Maria Larsson m.fl. (131203) där vi läser att: ”Regeringen satsar 35 miljoner kronor årligen för att stimulera landstingen att utveckla tillnyktringsenheter” ställer vi följande frågor i en interpellation till Thomas af Bjur:

  • Hur ser vårt landstings överenskommelse med polismyndigheten ut kring omhändertagande av berusade personer och tillnyktring? Vilka utvecklingsbehov ser du att det finns?
  • Har landstinget tilldelats någon del av de 35 miljonerna från regeringen och hur arbetar man i så fall med att åstadkomma syftet med det ekonomiska tillskottet?
Kopiera länk