artikel

Pressmeddelande: Motion – Skydd mot TBE för barn

Sammanfattning av motionen (motionen i sin helhet finns under ”Vår politik” – ”motioner”):

Vid landstingsstyrelsens möte i maj 2013 presenterades en hälsoekonomisk analys gällande nyttan av att erbjuda för patienten kostnadsfri allmän vaccinering mot TBE i Sörmlands län. Utifrån analysen beslutades att fortsätta som tidigare med avgiftsbelagd vaccinering. Vänster-partiet lyfte då frågan om möjligheten att erbjuda avgiftsfri vaccinering för barn 1-19 år, vilket avslogs av kostnadsskäl. Vi har fortsatt att driva frågan, den finns med i vår valplattform, och nu väljer vi att gå vidare med en motion för att lyfta problematiken.

Förutom doskostnaden tas besöksavgift ut även för barn vid vaccinering mot TBE. För att upprätthålla skyddet krävs 7 sprutor för barn och unga 1-19 år. Att vaccinera hela familjen kan vara alltför dyrt för många familjer. Detta är något som personal vid vårdcentraler kan intyga. I ett av Sveriges mest drabbade områden ska det inte vara en klassfråga att kunna skydda sitt barn mot sjukdomen.

En TBE-infektion kan ge både allvarliga och bestående följder. Tillgängliga vaccin ger ett bra skydd, även för barn.  TBE-vaccin kan ges redan från 1 års ålder vilket är särskilt angeläget i områden med hög risk för TBE.

Vänsterpartiet anser det vara extra viktigt att skydda barnen som ofta leker och vistas i miljöer med mycket vegetation. Vi anser att då övrig hälso- och sjukvård för barn är avgiftsfri ska barn inte behöva betala besöksavgift vid vaccinering mot TBE.

Förslag till beslut

  • att Landstinget Sörmland erbjuder avgiftsfria besök vid vaccinering mot TBE för barn och unga 1-19 år då patienten själv bekostar vaccinet. 

 

Maud Ekman, Gruppledare Vänsterpartiet

140410

Kopiera länk