artikel

Ny motion om HPV-vaccin och interpellation om Sprututbyte

Pressmeddelande från Vänsterpartiets landstingsgrupp Sörmland,

Gruppledare Lotta Back

Till det kommande landstingsfullmäktigemötet den 3 mars 2015 har Vänsterpartiets landstingsgrupp lämnat in två ärenden, här i kort form, hela ärendena bifogas.

– Interpellation ställd till Thomas af Bjur: Sprutor

Media rapporterade i januari om Folkhälsomyndighetens nya rapport med rekommendationer kring sprututbyte. ”Över 800 narkotikamissbrukare smittas varje år i Sverige av den allvarliga leversjukdomen hepatit C. Därför menar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport att sprututbyte bör införas i hela landet i kampen mot spridningen. (…) Den här typen av vårdinsats rekommenderas sedan länge i kampen mot bland annat hepatit C av världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet.”

Vi är medvetna om Landstinget Sörmlands positiva inställning till sprututbyte och vi vill veta hur arbetet fortskrider med frågan då vi ser den som angelägen.

Jag vill mot denna bakgrund ställa följande fråga:

  • Vad gör Landstinget Sörmland för att initiera sprututbytesverksamhet i länet?
  • Kan Landstinget Sörmland genomföra sprututbytesprojekt utan kommunernas inblandning? Hur skulle ett sådant utbyte se ut?

Lotta Back, Gruppledare

MOTION

Könsneutral vaccinering

Det är ur flera perspektiv ett jämställdhetsproblem att enbart flickor och inte pojkar erbjuds gratis HPV-vaccinering. Landstinget Sörmland arbetar för att alla ska få en god vård efter behov, oavsett sexuell läggning och kön. Att erbjuda vaccination till pojkar, hiv-bärare och män som har sex med män är ett viktigt steg i att förverkliga det. Vaccinet har visat sig skydda även mot anal-, penis- och tonsillcancer samt kondylom. Flera länder rekommenderar vaccination av pojkar och en svensk myndighetsbedömning är på gång. Har vi verkligen tid att vänta nu när kunskapen om HPV-vaccin finns?

Förslag till beslut:

  • Att de pojkar och andra personer i riskgrupper som även de vill HPV-vaccineras erbjuds detta kostnadsfritt och på liknande villkor som flickorna i länet.

 

Lotta Back, Maud Ekman, David Aronsson, Roja Mahmoudi.

 

 

Kopiera länk