artikel

Vi har drivit igenom jämlikhetspolitik

Vi har arbetat i opposition mandatperioden 2014-2018, men vi har haft ett samarbete kring budget med den Socialdemokratiskt ledda koalitionen och har i detta exempelvis fått igenom följande.

Avgiftsfritt TBE-vaccin (dos och besök) för barn och unga ( i två steg, först besök, sedan även själva dosen)

Avgiftsfri mammografi (före centrala överenskommelsen)

Att begreppet queer ska ingå i landstingets arbete med mänskliga rättigheter

Stärkt stöd på förlossningskliniker genom så kallade doulor med flerspråkig komptens

Utbildning för personal om kulturkompetens och mångfald

Digitaliserade BVC-journaler

Avgiftsfritt rotavirusvaccin

Flexibla öppettider på Vårdcentralerna, särskilt i pendlingsorter

Stöd till befintlig personal genom gruppsamtal

Snabbspår för unga vuxna inom psykiatrin

Utredningar som vi fått igenom men ej sett resultat av ännu: stanna-kvar-bonus för personalen, avgiftsfria sjukresor med kollektivtrafiken, utredning av landstingsbetald kiropraktor och naprapati

Tilläggsuppdrag för vårdcentraler i utsatta områden utifrån projektet ”vård på lika villkor”

Utredning om förstärkt samarbete med kommunerna för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga

Kompetenshöjning inom psykisk ohälsa på vårdcentralerna

Utlokalisering av viss specialistvård till vårdcentralerna

Kopiera länk