Facebook vårt ansikte utåt!

Vänsterpartiet Landstinget Sörmland, så heter vår Facebookgrupp. Gillar du den inte än så gör det gärna. Det är främst på Facebooksidan som du finner aktuella… Read More

En rak Vänster

                Årets fjärde nummer av distriktets webbtidning ”En rak Vänster” finner ni här: enrakvanster_4_2013_UT… Read More

En ansvarsfull budget Utgångspunkten för Vänsterpartiets budgetförslag 2014-2016 i Landstinget Sörmland är ett sammanhållet län, grundat på social rättvisa och delaktighet. Vi vill bidra till att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i länet, där alla invånare har rättvis tillgång till gemensamma resurser.  Forskning visar att alla tjänar på det jämlika samhället. I en skattefinansierad vård ska behoven styra och inte plånboken. Verksamheterna ska i möjligaste mån planeras och bedrivas i landstingets egen regi, finansieras gemensamt genom skatteintäkter och i mindre grad genom egenavgifter. I vårt budgetförslag lyfter vi de områden vi särskilt vill värna, där vi vill göra satsningar eller där vi har avvikande förslag. Vi kommenterar inte närmare de områden där vi har gemensamma utgångspunkter och förslag med majoriteten. Read More