Pressmeddelande: Vänsterpartiets budgetförslag prioriterar vård för barn och unga, patientnära vård och satsningar för personalen

När Vänsterpartiet Sörmland släpper sitt budgetförslag för Landstinget Sörmland visar partiet att vår politik står för en sund framtid, befolkning och personal. Vi lägger en ansvarsfull budget. Vänsterpartiet är garanten för att sörmlänningarna ska få vård, kultur och utbildning på ett hållbart sätt för sina pengar. Vi vill vårda varje skattekrona så att skattemedel avsedda för vård också går till vård. Därför är vi för en vård fri från vinstuttag och anser att eventuella överskott ska återinvesteras. Genom detta pressmeddelande vill vi bjuda in till en presskonferens imorgon onsdag 2 oktober klockan 10.00 i landstingshuset i Nyköping, vi möter upp i receptionen. Ni träffar där Maud Ekman, gruppledare och Lotta Back, vice gruppledare. Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar. Satsningar på barn och unga: Utökad specialistvård för barn och unga Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna Fler familjecentraler Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn               (bilden är fri för publicering, Foto: Elinor Sundén politisk sekreterare V) Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda. Read More

Politikern du klagar på kan vara din fru…

Vi inom Vänsterpartiet ser fram emot ett valår fyllt av spännande debatter där vi är övertygade att vår politik för en välfärd fri från vinstuttag kommer ge oss sympatier från en stor del av befolkningen. I en demokrati är det väljarna som är motorn. Vi politiker är utförare av den politik som väljarna anser att vi ska föra genom hur de lägger sin röst i valet. Majoriteten av landets politiker är fritidspolitiker. De har ett annat jobb men så någon gång i månaden är de företrädare för medborgarna. De behöver vara pålästa i de ämnen de behandlar och i sitt partis politik. Det är så vårt demokratiska samhälle är uppbyggt. Inte alla vill eller har möjlighet att engagera sig i politiken – vi måste lita på dem vi väljer. Den 14 september är det ett år kvar till valet till riksdag, kommun och landsting. Ett spännande år ligger framför oss. Read More

Debatt: Vänsterpartiet vill ha en utökad, inte utarmad, tåg- och pendeltrafik

Trafikverket planerar just nu för tågtrafiken i hela Sverige. Resultatet av avregleringen och privatiseringen av järnvägen och tågtrafiken syns alltmer tydligt. Privata aktörer kommer att släppas in på bekostnad av de offentliga behoven och samhällsnyttan. Gnesta är den kommun i Sörmland som kommer att drabbas hårdast om förslaget att dra in pendeltåget mellan Gnesta och Järna, och därmed Stockholm, blir verklighet. Det kommer också att bli försämringar för regionaltågtrafiken som berör Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker. Anledningen är att de privata aktörerna vill konkurrera med SJ på sträckan Stockholm-Göteborg. Read More

Webbtidningen: En rak Vänster

Häromdagen skickades En rak Vänster ut till alla medlemmar i Sörmland som uppgett sin mailadress.Häromdagen skickades En rak Vänster ut till alla medlemmar i… Read More

Pressmeddelande: Maud Ekmans resa på TGOJ-banan gav mersmak!

Idag klockan 09.40, strax innan utsatt tid, avgick Green Cargos tåg från Oxelösund som passagerare hade tåget 2 personer som är övertygade om att persontrafik på TGOJ-banan är möjlig. Maud Ekman, Vänsterpartistisk ledamot av regionstyrelsen Sörmland klev på godståget vid gamla stationen i Oxelösund tillsammans med Johan Lidman som delar Vänsterpartiets åsikt och har bjudit in till denna resa för att studera banan. Efter sin resa säger Maud Ekman att det var en intressant studieresa som gav hopp för framtida persontrafik på banan. Banan är rak och fin och befintliga dubbelspår på vissa ställen möjliggör möten. Maud Ekman hoppas på en fortsatt utveckling av TGOJ-banan. Resan har gjort henne övertygad i sin åsikt om att alternativet persontrafik bör finnas med i planeringen av Länsplanen för regional infrastruktur. Ekonomiska förutsättningar bör tas med i planeringen. Read More

Interpellation: Sjuka barns rätt till vård i hemmet

Till landstingsrådet Thomas af Bjur. ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Så inleds § 2 i Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vi har uppmärksammat att Barncancerfonden lyfter fram frågan om vård i hemmet för allvarligt sjuka barn. På deras hemsida finns flera föräldraberättelser om vilket stöd och hjälp hemsjukvården kunnat ge och vilken avsaknad övriga familjer känt. Ett exempel är en mamma i mellersta Sverige som säger ”Bristen på hemsjukvård gör att det blir svårt att vara en vanlig familj och behandlingarna tar tid. Man glider ifrån familjen, vännerna, allt.” Read More