Författararkiv: politisksekreterare

Pressmeddelande: Vänsterpartiets budgetförslag prioriterar vård för barn och unga, patientnära vård och satsningar för personalen

När Vänsterpartiet Sörmland släpper sitt budgetförslag för Landstinget Sörmland visar partiet att vår politik står för en sund framtid, befolkning och personal. Vi lägger en ansvarsfull budget. Vänsterpartiet är garanten för att sörmlänningarna ska få vård, kultur och utbildning på … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En rak vänster 3/2013

                         

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Politikern du klagar på kan vara din fru…

Vi inom Vänsterpartiet ser fram emot ett valår fyllt av spännande debatter där vi är övertygade att vår politik för en välfärd fri från vinstuttag kommer ge oss sympatier från en stor del av befolkningen. I en demokrati är det … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Webbtidningen En rak Vänster 2/2013

                       

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Debatt: Vänsterpartiet vill ha en utökad, inte utarmad, tåg- och pendeltrafik

Trafikverket planerar just nu för tågtrafiken i hela Sverige. Resultatet av avregleringen och privatiseringen av järnvägen och tågtrafiken syns alltmer tydligt. Privata aktörer kommer att släppas in på bekostnad av de offentliga behoven och samhällsnyttan. Gnesta är den kommun i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Motion – Kommunikationsstöd i förlossningsvården

Kvinnor från utomeuropeiska länder och deras barn kan inte sägas få lika säker vård som de som är födda i Sverige. Idag finns allt fler svenskar med utländsk bakgrund som patienter i vården. Ett särskilt viktigt område att belysa är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Debattartikel: God kvalitet är den bästa vinsten

Vänsterpartiet är idag det enda parti som står upp för att bevara den svenska välfärden och dess goda kvalitet. Skattemedlen ska gå till det invånarna betalar skatt för, inte till att enskilda företag ska göra vinstuttag. I denna uppfattning har vi … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Skattemedlen får inte gå till fler misstag

De rekryteringar som gått snett inom Landstinget Sörmland och som uppmärksammats i media har inte bara medfört stora kostnader utan också äventyrat personalens och medborgarnas förtroende för ledningen.  Det ska inte behöva påpekas att gällande lagar och regler för rekrytering … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Färre aktörer nödvändigt för effektiv regionaltrafik”

I DN publicerades 2013-05-02 en debattartikel om regional tågtrafik. Pendling i Mälardalen. En fungerande regional tågtrafik kräver ett sammanhållet system med gemensam planering och färre aktörer. Därför bör det övergripande ansvaret för fjärrtrafiken läggas på staten samtidigt som SJ får … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Webbtidningen: En rak Vänster

Häromdagen skickades En rak Vänster ut till alla medlemmar i Sörmland som uppgett sin mailadress. Detta nummer handlar om: Ett starkt parti, 1 maj, ny distriktsstyrelse, vad gör de på landstinget och vad händer runt om i partiföreningarna? Här kan … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar