Vad kan man uppnå med kultur på recept?

Vid Vänsteerpartiets arrangemang på NK-villan i Nyköping den 11 oktober fick vi ta del av erfarenhetr från projektet Kultur på Recept i Region Skåne. Sören Augustinsson, universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Kristianstad talade om kultur ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Read More

Mörker över vetenskap och beprövad erfarenhet i den sörmländska offentliga vården?

Det skulle jag vilja hävda, när politiker i Landstinget Sörmland i slutet av hösten valde att förlänga avtalet med antroposofernas Vidarkliniken i Järna som vårdentreprenör. Och många samhällsdebattörer och skribenter - ur olika politiska läger - frågar sig samma sak: Hur långt ska den offentliga vården finansiera religiöst baserad vårdfilosofi? Det tycker vi Vänsterpartiet i Sörmland är en tydlig politisk fråga och dags att ta ställning till på allvar. Därför skickade Vänsterpartiets distriktsårskonferens uppdraget till sin landstingsgrupp att lägga fram en motion till landstingsfullmäktige i Landstinget Sörmland om att avveckla landstingets samarbetsavtal med antroposofernas Vidarkliniken. Vi trodde väl att redan att förra årets mässlingepidemi i Järnatrakten skulle stämma landstingets chefläkargrupp till professionell eftertanke och närmare sätta sig in i vad avtalets skrivningar om ”antroposofisk inriktning” av vården egentligen står för. Det är ju ingen hemlighet att antroposoferna propagerar för att föräldrar inte ska låta vaccinera sina barn. ”Under galgen” tvingades de också till slut ändra sin antivaccineringspropaganda för att kunna få fortsatt offentlig finansiering av sin verksamhet. Landstingsmajoritetens (S+ Fp+Mp) sjukvårdslandstingråd Thomas af Bjur uttalade istället i radio, när förlängning av avtalet kom på tal, att ”Det är en värdefull verksamhet” och ”Det här ger ett mervärde” osv. Där fanns uppenbarligen ingen analys av vad ”antroposofisk inriktning” faktiskt står för. Read More