sida

Lotta Back

lottaback15Namn: Lotta Back

Namn: Lotta Back

Bor: utanför Bettna

Uppdrag: Gruppledare för landstingsgruppen, ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och regionstyrelsen. Sitter i distriktets valberedning.

Lär känna mig: Gift, har två vuxna barn, två katter och en hund. Tycker om att cykla. Jobbar som psykiatrisjuksköterska i vanliga fall. Är engagerad i lika vård på lika villkor, särskilt vård av unga vuxna och personalfrågor inom offentlig vård.

 

Kopiera länk