Webbtidningen: En rak Vänster

framsidan_erv_1_2013Häromdagen skickades En rak Vänster ut till alla medlemmar i Sörmland som uppgett sin mailadress.

Detta nummer handlar om: Ett starkt parti, 1 maj, ny distriktsstyrelse, vad gör de på landstinget och vad händer runt om i partiföreningarna?

Här kan du också läsa den!

enrakvanster_1_2013_UT

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Maud Ekmans resa på TGOJ-banan gav mersmak!

TGOJresangladIdag klockan 09.40, strax innan utsatt tid, avgick Green Cargos tåg från Oxelösund som passagerare hade tåget 2 personer som är övertygade om att persontrafik på TGOJ-banan är möjlig. Maud Ekman, Vänsterpartistisk ledamot av regionstyrelsen Sörmland klev på godståget vid gamla stationen i Oxelösund tillsammans med Johan Lidman som delar Vänsterpartiets åsikt och har bjudit in till denna resa för att studera banan.

Efter sin resa säger Maud Ekman att det var en intressant studieresa som gav hopp för framtida persontrafik på banan. Banan är rak och fin och befintliga dubbelspår på vissa ställen möjliggör möten. Maud Ekman hoppas på en fortsatt utveckling av TGOJ-banan. Resan har gjort henne övertygad i sin åsikt om att alternativet persontrafik bör finnas med i planeringen av Länsplanen för regional infrastruktur. Ekonomiska förutsättningar bör tas med i planeringen. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Interpellation: Sjuka barns rätt till vård i hemmet

Till landstingsrådet Thomas af Bjur.

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Så inleds § 2 i Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Vi har uppmärksammat att Barncancerfonden lyfter fram frågan om vård i hemmet för allvarligt sjuka barn. På deras hemsida finns flera föräldraberättelser om vilket stöd och hjälp hemsjukvården kunnat ge och vilken avsaknad övriga familjer känt. Ett exempel är en mamma i mellersta Sverige som säger ”Bristen på hemsjukvård gör att det blir svårt att vara en vanlig familj och behandlingarna tar tid. Man glider ifrån familjen, vännerna, allt.” Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Vänsterpartiet tuffar till sig i fråga om TGOJ-banan!

Imorgon onsdag 3 april avgår ett godståg från Oxelösund som via TGOJ-banan tar sig genom vårt vackra Sörmland. Med tanke på mångårigt önskemål om persontrafik på TGOJ-banan från befolkningen i Sörmland bör alternativet persontrafik finnas med i planering och ekonomiskt utrymme för nödvändiga satsningar skapas i Länsplanen för regional infrastruktur.

Strax innan avfärd denna aprilmorgon kommer Maud Ekman, Vänsterpartistisk ledamot av regionstyrelsen Sörmland att kliva på godståget vid gamla stationen i Oxelösund. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Debattartikel: Persontrafik på TGOJ-banan är möjlig!

Boende i Sörmland har saknat persontrafik på TGOJ-banan sedan nedläggningen på 80-talet. Den senaste tiden har frågan åter blivit aktuell och diskuterats inom politiken och i media. Vänsterpartiets ställningstagande är tydligt – persontrafik på TGOJ-banan är möjlig! Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande

Motioner och Interpellationer som Vänsterpartiet lämnar in till Landstingsfullmäktiges möte 130305 i korthet, originalen kan ses under respektive flik. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Vänsterpartiets hjärta klappar för TGOJ-banan

Den av Regionstyrelsen beställda åtgärdsvalsstudien som utförts av Trafikverket kommer att ha stor betydelse inför arbetet med Länsplanen för regional infrastruktur 2014 – 2025. Vid dagens möte med regionstyrelsen Sörmland kommer Vänsterpartiet göra en markering, ett yttrande kring vad som bör beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.  Läs mer

Publicerat i kollektivtrafik, regional tågtrafik | Lämna en kommentar

INTERPELLATION: Rent – för hälsans skull

Till landstingsrådet Thomas af Bjur

I december presenterades resultatet av SKL:s nationella patientenkät. Det visade sig att ungefär var femte patient upplevde att hygienen på sjukhusen var otillräcklig. Dagens Nyheter reagerade på resultatet av enkäten och gjorde en rundringning för att undersöka hur städningen ser ut på 53 av landets största sjukhus, däribland Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Även media i Sörmland rapporterade om läget. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Allvarlig kritik mot misslyckat anställningsförfarande inom Folktandvården

Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland är kritiska till förfarandet kring anställningen av ny VD för det landstingsägda bolaget Folktandvården.

Anställningsförfarandet är högst oprofessionellt och upprörande, inte minst till en ledande post. Vi beklagar det skedda inför Marie Lennell. Gällande regler för rekrytering har åsidosatts och landstingsorganisationens egen kompetens har inte tagits i anspråk. Ledningen har inte heller lyssnat på synpunkter från de fackliga organisationerna. Bolaget har också brutit mot lagen om offentlig upphandling. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

En rak vänster

Häromdagen skickades ”En rak vänster” ut för första gången. Alla intresserade kan få ta del av informationsbladet via e-post, anmäl intresse och e-postadress.

Det är ett informationsblad som Landstingsgruppen varit redaktörer för så här inledningsvis, på uppdrag från distriktsstyrelsen. Lokalföreningarna ansvarar för att skicka ut till sina medlemmar. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar