Frågor och Interpellationer

2016:

 

2015:

interpellation_V_svåra frågor_1511

interpellation_V_prostata_1511 interpellation_V_svåra frågor_1511

interpellation_V_psykologer_1511

interpellation_v_abort_utländskakvinnor

Sprutor_150303

2014:

Interpellation_scrub the hub_140617_ok

Interpellation_fullt_14_ME

2013:

 

Interpellation_datavirus_131126

Interpellation_kolorectal_131126

Interpellation_medicin ger färre brottt_131126

Interpellation städ_130305_ ME

2012:

 

2011: 
Enkel fråga – sjukintyg från kommersiell vårdcentral (mars)


SMS-påminnelse vid bokade besök
 (mars)
Sjukresor (juni)

 

Kopiera länk